Over

Het ontstaan van onze club “ Juweel der Netevallei”

Lions serviceclubs waren tot einde de jaren tachtig van vorige eeuw, enkel toegankelijk voor mannen.

In Brussel en in sommige steden van het Waals gedeelte van ons land bestonden een paar vrouwenclubs, genaamd LIONESSCLUB. 

Bij enkele dames-echtgenotes van Lions club Heist-Westerlo Zuiderkempen ontstond toen het idee ook een club te stichten …

Zo kregen we op 24 oktober 1983 voor het eerst ons kenteken en op 28 april 1984 tekenden we het Charter van Lioness in het bijzijn van de gouverneur, toen nog multiple district ( MD ). De werking van de club was wat betreft de fundraising hetzelfde als in een Lions mannenclub. Enkel hadden we geen stemrecht en waren we onderdanig aan de Lions mannenclub.

Op de internationale conventie van Taipei in 1987 kwam daar verandering in.

Het woordje ” male ” werd geschrapt in de internationale statuten. We kregen de autonomie van Lions met dezelfde rechten en plichten en kregen toegang tot hun officiële vergaderingen. 

Op 4 maart 1991 ontvingen we het kenteken van ” Lion ” uit de handen van gewestvoorzitter Leo Beeck.

Op 8 juni 1991 tekenden 20 dames het charter in aanwezigheid van  de toenmalige gouverneur van het MD  ( later wordt het MD in 4 districten gesplitst ) en werden we officieel volwaardige leden van lionsclub  Heist-Westerlo Juweel der Netevallei. 

Zo ontstond de eerste Nederlandstalige vrouwelijke Lionsclub  in ons land.

Ons hoofddoel ” we serve ” houden we hoog in het vaandel. Ieder jaar verzamelen we fondsen via opbrengstactiviteiten. De winsten van deze activiteiten worden jaarlijks verdeeld onder behoeftigen van onze maatschappij. Een aanvraagdossier voor steun wordt ingediend bij de voorzitter van de sociale commissie. Deze dossiers worden grondig onderzocht door de commissieleden en zij beslissen in samenspraak met de voorzitter van de club welke goede doelen er gesteund worden. 

Vriendschap bevorderen onder elkaar is een tweede belangrijk doel dat we nastreven. 

In 2017 vieren we het 100-jaar bestaan van de Lions. Tal van activiteiten staan er dan op ons programma.

lci-centennial-100-logo

Onze fanion

Op onze fanion zie je het embleem van de Lions . Een logo met twee leeuwenkoppen . Eentje verwijst naar het verleden , de andere kijkt uit naar de toekomst . De koning der dieren die zowat in alle tijden en culturen gehanteerd is als een symbool voor kracht en moed, werd dus gekozen als embleem van alle Lionsclubs in de wereld .

Verder zie je nog een zwaan die verwijst naar Heist op den Berg en het kasteel de Merode van Westerlo.

De diamant staat voor het juweel omdat destijds in deze streek veel aan diamantbewerking werd gedaan .

En zowel Westerlo als Heist op den Berg zijn gelegen aan de Netevallei .