Inhuldiging fiets

Op 21 april hebben we de duofiets ingehuldigd bij het Woonzorgcentrum “Parel der Kempen”.